Untitled

2008
videoloops, kleur

Lightcatcher is een reeks van bewegende beelden die vele associaties oproepen. Een lichtbron gaat telkens op zoek naar het vertrekpunt en het eindpunt van een beweging, een lichtje glijdt over een haag en zet een enkel blaadje letterlijk in een schijnwerper, zodat het even niet meer opgaat in de anonimiteit. Ook kan het licht ons ongenadig verblinden, maar evenzeer is een lichtbron een code om vanop verre afstand met elkaar in contact te treden, of lokt zij schepen veilig naar de haven. Wanneer Dany Deprez speelt met lichtbronnen wordt trefzekerheid afgewisseld met aarzeling. De lichtbundel die tussen de bomen danst lijkt een metafoor voor de zoekende kunstenaar die hoopt dat het werk ooit samenvalt met de oorspronkelijke idee. Zoals twee geliefden die soms innig verstrengelen, dan weer terugvallen op hun fundamenteel alleen zijn of elkaar domweg mislopen. Het gaat over de poëzie van het dwalen en de dwaling, maar ook over de gelijkenissen tussen een kunstwerk en de immer onzichtbare schepper. Dit vormt de essentie van de religieuze intuïtie die het oeuvre van Dany Deprez kenmerkt. De objecten die gevangen worden door het licht, komen tot beweging en -hierin lezen we dan weer een metafoor voor het filmbeeld in het bijzonder- raken bezield. Niets is zeker, maar ergens is er iets of iemand die dit licht weerkaatst.

tekst, Sofie Verdoodt